Vườn hoa TP.Đà Lạt được cho DN kinh doanh “chùa”: Vi phạm có hệ thống và suốt thời gian dài

Vườn hoa TP.Đà Lạt là 1 trong những khu đất có vi phạm về đất đai tại tỉnh Lâm Đồng.
Vườn hoa TP.Đà Lạt là 1 trong những khu đất có vi phạm về đất đai tại tỉnh Lâm Đồng.
Vườn hoa TP.Đà Lạt là 1 trong những khu đất có vi phạm về đất đai tại tỉnh Lâm Đồng.
Lên top