Vùng xanh khởi công xây dựng đường tạo lực nối 3 huyện tỉnh Bình Dương

Các huyện "vùng xanh" Bình Dương khởi công dự án giao thông quan trọng.
Các huyện "vùng xanh" Bình Dương khởi công dự án giao thông quan trọng.
Các huyện "vùng xanh" Bình Dương khởi công dự án giao thông quan trọng.
Lên top