Vũng Tàu đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm khi thực hiện Chỉ thị 16 từ ngày 14.7

Rau tươi vẫn có nhiều trong các siêu thị sáng 13.7 và sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa cho người dân. Ảnh: T.A
Rau tươi vẫn có nhiều trong các siêu thị sáng 13.7 và sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa cho người dân. Ảnh: T.A
Rau tươi vẫn có nhiều trong các siêu thị sáng 13.7 và sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa cho người dân. Ảnh: T.A
Lên top