Vực dậy ngành du lịch trong tình hình mới

Ngành du lịch Đà Nẵng có những hành động phù hợp để khôi phục và giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, mến khách.
Ngành du lịch Đà Nẵng có những hành động phù hợp để khôi phục và giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, mến khách.
Ngành du lịch Đà Nẵng có những hành động phù hợp để khôi phục và giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, mến khách.
Lên top