Vực dậy nền kinh tế: Thị trường nội địa sẽ là cứu cánh cho doanh nghiệp

Ngành chăn nuôi đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đảm bảo yêu cầu tiêu dùng trong nước, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Duy Linh
Ngành chăn nuôi đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đảm bảo yêu cầu tiêu dùng trong nước, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Duy Linh
Ngành chăn nuôi đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đảm bảo yêu cầu tiêu dùng trong nước, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Duy Linh
Lên top