Vực dậy du lịch miền Trung - Tây Nguyên: Nha Trang với vai trò trung tâm kết nối

Du lịch Nha Trang chờ hồi phục khi triển khai chương trình kích cầu. Ảnh: Nhiệt Băng
Du lịch Nha Trang chờ hồi phục khi triển khai chương trình kích cầu. Ảnh: Nhiệt Băng
Du lịch Nha Trang chờ hồi phục khi triển khai chương trình kích cầu. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top