Vực dậy du lịch ĐBSCL sau COVID-19: Không thể chỉ dựa vào tiềm năng

Núi Cấm - điểm du lịch nổi tiếng của An Giang. Ảnh: Lục tùng
Núi Cấm - điểm du lịch nổi tiếng của An Giang. Ảnh: Lục tùng
Núi Cấm - điểm du lịch nổi tiếng của An Giang. Ảnh: Lục tùng
Lên top