"Vua tôm" Minh Phú được bỏ áp thuế chống bán phá giá: Bộ Công Thương nói gì

Hoa Kỳ thông báo không áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm tôm xuất khẩu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Ảnh: Tạp chí Thuỷ sản
Hoa Kỳ thông báo không áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm tôm xuất khẩu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Ảnh: Tạp chí Thuỷ sản
Hoa Kỳ thông báo không áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm tôm xuất khẩu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Ảnh: Tạp chí Thuỷ sản
Lên top