Vừa tăng thu mua nông sản, vừa giảm giá cho người tiêu dùng vùng dịch

Nhiều siêu thị đẩy mạnh thu mua nông sản hỗ trợ nông dân, đồng thời giảm giá hỗ trợ người tiêu dùng tại vùng dịch. Ảnh: Tấn Thanh
Nhiều siêu thị đẩy mạnh thu mua nông sản hỗ trợ nông dân, đồng thời giảm giá hỗ trợ người tiêu dùng tại vùng dịch. Ảnh: Tấn Thanh
Nhiều siêu thị đẩy mạnh thu mua nông sản hỗ trợ nông dân, đồng thời giảm giá hỗ trợ người tiêu dùng tại vùng dịch. Ảnh: Tấn Thanh
Lên top