Vừa tăng cường sản xuất, vừa siết chặt phòng chống dịch bệnh COVID-19

Hàng hóa, nhu yếu phẩm dồi dào tại các siêu thị. Ảnh: Vũ Long
Hàng hóa, nhu yếu phẩm dồi dào tại các siêu thị. Ảnh: Vũ Long
Hàng hóa, nhu yếu phẩm dồi dào tại các siêu thị. Ảnh: Vũ Long
Lên top