Vựa hồng Phú Thọ sụt giá, nông dân loay hoay tìm cách tiêu thụ

Lên top