Vừa giảm nhẹ, giá thịt lợn tại miền Bắc lại bật tăng, các vùng khác ổn định

Giá thịt lợn dự báo sẽ tăng sau Tết ông Công ông Táo. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn dự báo sẽ tăng sau Tết ông Công ông Táo. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn dự báo sẽ tăng sau Tết ông Công ông Táo. Ảnh: Kh.V
Lên top