Vừa đảm bảo hàng hóa phục vụ người dân, vừa tăng cường phòng dịch

Hàng hóa dồi dào tại các siêu thị. Ảnh: Thu Hồng
Hàng hóa dồi dào tại các siêu thị. Ảnh: Thu Hồng
Hàng hóa dồi dào tại các siêu thị. Ảnh: Thu Hồng
Lên top