Vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa đẩy mạnh xuất khẩu gạo bền vững

Ngành NNPTNT đặt mục tiêu vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa đảm bảo xuất khẩu giá trị cao trong bối cảnh COVID-19. Ảnh: Trung An
Ngành NNPTNT đặt mục tiêu vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa đảm bảo xuất khẩu giá trị cao trong bối cảnh COVID-19. Ảnh: Trung An
Ngành NNPTNT đặt mục tiêu vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa đảm bảo xuất khẩu giá trị cao trong bối cảnh COVID-19. Ảnh: Trung An
Lên top