Vụ Trung Nguyên: Chưa phân chia được 2.000 tỉ đồng trong ngân hàng

Tại phiên tòa chiều 25.2 chưa thể phân xử số tiền hơn 2100 tỉ đồng được vợ chồng bà Thảo gửi tại 3 ngân hàng do chưa đủ chứng cứ.
Tại phiên tòa chiều 25.2 chưa thể phân xử số tiền hơn 2100 tỉ đồng được vợ chồng bà Thảo gửi tại 3 ngân hàng do chưa đủ chứng cứ.
Tại phiên tòa chiều 25.2 chưa thể phân xử số tiền hơn 2100 tỉ đồng được vợ chồng bà Thảo gửi tại 3 ngân hàng do chưa đủ chứng cứ.
Lên top