Vụ “triệu hồi” Galaxy Note 7 chưa ảnh hưởng lớn đến kim ngạch xuất khẩu