Vụ rò rỉ 17GB dữ liệu: Pi Network phủ nhận, hacker "gắp lửa bỏ tay người"?

Phản ứng của Pi Network qua tài khoản chính thức trên mạng xã hội Twitter về vụ rò rỉ 17GB dữ liệu. Ảnh chụp màn hình.
Phản ứng của Pi Network qua tài khoản chính thức trên mạng xã hội Twitter về vụ rò rỉ 17GB dữ liệu. Ảnh chụp màn hình.
Phản ứng của Pi Network qua tài khoản chính thức trên mạng xã hội Twitter về vụ rò rỉ 17GB dữ liệu. Ảnh chụp màn hình.
Lên top