Vụ ớt chín rục, đơn vị thu mua "lơ": Hạ giá xuống một nửa nếu thu mua

Khác với mức giá 5.500 đồng như cam kết ban đầu, hiện đơn vị thu mua chỉ đưa ra giá 2000 đồng/kg nếu thu mua. Ảnh: N.K
Khác với mức giá 5.500 đồng như cam kết ban đầu, hiện đơn vị thu mua chỉ đưa ra giá 2000 đồng/kg nếu thu mua. Ảnh: N.K
Khác với mức giá 5.500 đồng như cam kết ban đầu, hiện đơn vị thu mua chỉ đưa ra giá 2000 đồng/kg nếu thu mua. Ảnh: N.K

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM