Vụ nhầm số điện: Đình chỉ công tác 2 lãnh đạo tại Cty Điện lực Quảng Bình

Nhân viên công ty Điện lực Quảng Bình sửa chữa sự cố trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Nhân viên công ty Điện lực Quảng Bình sửa chữa sự cố trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Nhân viên công ty Điện lực Quảng Bình sửa chữa sự cố trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top