Vụ ngộ độc Pate Minh Chay: Vẫn đùn đẩy trách nhiệm và chậm thu hồi sản phẩm

Sản phẩm Pate Minh Chay được phát hiện có độc tố. Nguồn: Cục An toàn thực phẩm
Sản phẩm Pate Minh Chay được phát hiện có độc tố. Nguồn: Cục An toàn thực phẩm
Sản phẩm Pate Minh Chay được phát hiện có độc tố. Nguồn: Cục An toàn thực phẩm
Lên top