Vụ mua bán chứng chỉ đấu thầu, quản lý dự án: Cơ quan quản lý không thể đứng ngoài cuộc

Trang Web của một doanh nghiệp cấp chứng chỉ đấu thầu, quản lý dự án trước đây được quảng cáo rầm rộ, nhưng hiện tại đã đóng lại.
Trang Web của một doanh nghiệp cấp chứng chỉ đấu thầu, quản lý dự án trước đây được quảng cáo rầm rộ, nhưng hiện tại đã đóng lại.
Trang Web của một doanh nghiệp cấp chứng chỉ đấu thầu, quản lý dự án trước đây được quảng cáo rầm rộ, nhưng hiện tại đã đóng lại.
Lên top