Vụ Mì Hảo Hảo và mì khô vị bò bị thu hồi: Trước 7.9 phải báo cáo Thủ tướng

Lên top