Vụ ly hôn Trung Nguyên: Hơn 2.000 tỉ đồng tại ngân hàng đang ở đâu?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ phản tố về số tiền hơn 2000 tỉ đồng tại các ngân hàng.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ phản tố về số tiền hơn 2000 tỉ đồng tại các ngân hàng.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ phản tố về số tiền hơn 2000 tỉ đồng tại các ngân hàng.
Lên top