Vụ liên kết nuôi cá tra ở An Giang: Không chấp thuận phương án bắt nông dân trả nợ