Vụ khu đất “vàng” 8-12 Lê Duẩn: Thêm 1 công ty phải nộp 50 tỉ vào ngân sách

Bốn công ty thuộc Bộ Công Thương hưởng lợi "hụt" từ dự án đất "vàng" 8-12 Lê Duẩn.
Bốn công ty thuộc Bộ Công Thương hưởng lợi "hụt" từ dự án đất "vàng" 8-12 Lê Duẩn.
Bốn công ty thuộc Bộ Công Thương hưởng lợi "hụt" từ dự án đất "vàng" 8-12 Lê Duẩn.
Lên top