Vụ kho hàng lậu khủng bán online: Trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đâu?

Các sản phẩm giả được nhân viên livestreams bán trên Facebook. Ảnh: DMS
Các sản phẩm giả được nhân viên livestreams bán trên Facebook. Ảnh: DMS
Các sản phẩm giả được nhân viên livestreams bán trên Facebook. Ảnh: DMS
Lên top