Vụ khách hàng tố Lotte Mart bán đùi gà thối: Do nhân viên tự ý phát ngôn, khiến khách hàng hiểu lầm