Vụ hàng nghìn dân Tân Tây Đô dùng nước độc: Trách nhiệm của chủ đầu tư Hải Phát đến đâu?

Lên top