Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vũ Đình Duy xin nghỉ không lương từ ngày 1.11.2016