Vụ dân thắng kiện Chủ tịch UBND TP.Nha Trang: “Dài cổ” chờ thi hành án

Phần đất ông Võ Văn Sinh bị thu hồi làm dự án Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: NHIỆT BĂNG
Phần đất ông Võ Văn Sinh bị thu hồi làm dự án Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: NHIỆT BĂNG
Phần đất ông Võ Văn Sinh bị thu hồi làm dự án Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: NHIỆT BĂNG