Vụ công ty du lịch Golux ôm tiền khách biến mất: Làm gì để tránh gặp doanh nghiệp "lừa"?

Du khách cần đúc kết kinh nghiệm cho mình trong việc đặt tour để tránh gặp phải doanh nghiệp "lừa". Ảnh NĐT
Du khách cần đúc kết kinh nghiệm cho mình trong việc đặt tour để tránh gặp phải doanh nghiệp "lừa". Ảnh NĐT
Du khách cần đúc kết kinh nghiệm cho mình trong việc đặt tour để tránh gặp phải doanh nghiệp "lừa". Ảnh NĐT
Lên top