Vụ BOT An Sương - An Lạc xả trạm: Vì sao kéo dài thu phí đến tận 2033?

BOT An Sương - An Lạc đã trở lại thu phí bình thường sau khi xả trạm.
BOT An Sương - An Lạc đã trở lại thu phí bình thường sau khi xả trạm.
BOT An Sương - An Lạc đã trở lại thu phí bình thường sau khi xả trạm.
Lên top