VTV tạm dừng phát sóng Shark Tank phần liên quan Chủ tịch Asanzo

Poster quảng cáo về chương trình Shark Tank 3 dự kiến phát sóng vào tháng 7 trên VTV3. Ảnh VTV
Poster quảng cáo về chương trình Shark Tank 3 dự kiến phát sóng vào tháng 7 trên VTV3. Ảnh VTV
Poster quảng cáo về chương trình Shark Tank 3 dự kiến phát sóng vào tháng 7 trên VTV3. Ảnh VTV
Lên top