VRDF 2020: Chuyển đổi số là lúc cần đến dũng khí chính trị

Cựu Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số tại VRDF 2020.
Cựu Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số tại VRDF 2020.
Cựu Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số tại VRDF 2020.
Lên top