VPBank tiếp tục ủng hộ 10 tỉ đồng phòng chống dịch COVID-19

VPBank trao 5 tỉ tiền mặt ủng hộ Bắc Giang. Ảnh: VPBank
VPBank trao 5 tỉ tiền mặt ủng hộ Bắc Giang. Ảnh: VPBank
VPBank trao 5 tỉ tiền mặt ủng hộ Bắc Giang. Ảnh: VPBank
Lên top