VPBank là Tổ chức phát hành trái phiếu nước ngoài tốt nhất Châu Á

VPBank được trao tặng danh hiệu này là do thành tựu thu được từ thương vụ huy động 300 triệu USD (tương đương hơn 7.100 tỉ đồng) thông qua phát hành trái phiếu quốc tế kỳ hạn 3 năm vào hồi tháng 7.2019.
VPBank được trao tặng danh hiệu này là do thành tựu thu được từ thương vụ huy động 300 triệu USD (tương đương hơn 7.100 tỉ đồng) thông qua phát hành trái phiếu quốc tế kỳ hạn 3 năm vào hồi tháng 7.2019.
VPBank được trao tặng danh hiệu này là do thành tựu thu được từ thương vụ huy động 300 triệu USD (tương đương hơn 7.100 tỉ đồng) thông qua phát hành trái phiếu quốc tế kỳ hạn 3 năm vào hồi tháng 7.2019.
Lên top