VPBank là một trong 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Ông Phan Ngọc Hòa - Phó TGĐ VPBank nhận giải thưởng 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2018. Ảnh VPBank
Ông Phan Ngọc Hòa - Phó TGĐ VPBank nhận giải thưởng 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2018. Ảnh VPBank
Ông Phan Ngọc Hòa - Phó TGĐ VPBank nhận giải thưởng 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2018. Ảnh VPBank
Lên top