VPBank là 1 trong 4 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất Việt Nam