VPBank hỗ trợ 715 máy hỗ trợ hô hấp hiện đại cho các tỉnh, thành phía Nam

Tính đến nay, VPBank đã ủng hộ tổng cộng 250 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nguồn:  VPBank
Tính đến nay, VPBank đã ủng hộ tổng cộng 250 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nguồn: VPBank
Tính đến nay, VPBank đã ủng hộ tổng cộng 250 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nguồn: VPBank
Lên top