VPBank giảm 2% lãi suất, tăng hạn mức vay tín chấp lên 3 tỉ đồng hỗ trợ SME

VPBank tiếp tục đẩy mạnh các gói vay không tài sản đảm bảo (vay tín chấp) với hạn mức tín dụng lên đến 3 tỉ đồng cùng lãi suất giảm tới 2%/năm.
VPBank tiếp tục đẩy mạnh các gói vay không tài sản đảm bảo (vay tín chấp) với hạn mức tín dụng lên đến 3 tỉ đồng cùng lãi suất giảm tới 2%/năm.
VPBank tiếp tục đẩy mạnh các gói vay không tài sản đảm bảo (vay tín chấp) với hạn mức tín dụng lên đến 3 tỉ đồng cùng lãi suất giảm tới 2%/năm.
Lên top