VPBank được Moody’s nâng hạng triển vọng tín nhiệm

VPBank đã có chiến lược kinh doanh linh hoạt và quản trị rủi ro chặt chẽ trong đại dịch COVID-19. Nguồn: VPBank
VPBank đã có chiến lược kinh doanh linh hoạt và quản trị rủi ro chặt chẽ trong đại dịch COVID-19. Nguồn: VPBank
VPBank đã có chiến lược kinh doanh linh hoạt và quản trị rủi ro chặt chẽ trong đại dịch COVID-19. Nguồn: VPBank
Lên top