VPBank đăng kí cố định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư ngoại

VPBank cố định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 22,378% vốn điều lệ. Ảnh VPBank
VPBank cố định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 22,378% vốn điều lệ. Ảnh VPBank
VPBank cố định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 22,378% vốn điều lệ. Ảnh VPBank