VPBank chính thức hoàn thành triển khai cả 3 trụ cột của Basel II

VPBank công bố đã hoàn thành triển khai xong việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II
VPBank công bố đã hoàn thành triển khai xong việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II
VPBank công bố đã hoàn thành triển khai xong việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II
Lên top