VPBank chi viện thêm 1.000 máy thở oxy dòng cao cho “tâm dịch"phía Nam

VPBank vừa quyết định tài trợ thêm 1.000 máy thở oxy dòng cao HFNC, phục vụ công cuộc phòng chống dịch. Ảnh: VPBank
VPBank vừa quyết định tài trợ thêm 1.000 máy thở oxy dòng cao HFNC, phục vụ công cuộc phòng chống dịch. Ảnh: VPBank
VPBank vừa quyết định tài trợ thêm 1.000 máy thở oxy dòng cao HFNC, phục vụ công cuộc phòng chống dịch. Ảnh: VPBank
Lên top