Vốn tín dụng - “đòn bẩy” phục hồi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giao dịch tại chi nhánh Ngân hàng Techcombank. Nguồn: Techcombank
Giao dịch tại chi nhánh Ngân hàng Techcombank. Nguồn: Techcombank
Giao dịch tại chi nhánh Ngân hàng Techcombank. Nguồn: Techcombank
Lên top