Vốn thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tăng 6,8%

Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 5,5 tỉ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh minh họa: MPI
Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 5,5 tỉ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh minh họa: MPI
Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 5,5 tỉ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh minh họa: MPI
Lên top