Vốn ODA giao chậm gần 2 năm: "Nút thắt" của đầu tư công

Nguồn vốn ODA cần được giao giao đúng tiến độ để tăng tỉ lệ giải ngân. Ảnh: Vũ Long
Nguồn vốn ODA cần được giao giao đúng tiến độ để tăng tỉ lệ giải ngân. Ảnh: Vũ Long
Nguồn vốn ODA cần được giao giao đúng tiến độ để tăng tỉ lệ giải ngân. Ảnh: Vũ Long
Lên top