Vốn hóa các “ông lớn” công nghệ tăng thêm 3.400 tỉ USD nhờ COVID-19

Vốn hóa các công ty công nghệ lớn nhất thế giới tăng thêm 34.000 tỉ USD.
Ảnh minh họa: AFP.
Vốn hóa các công ty công nghệ lớn nhất thế giới tăng thêm 34.000 tỉ USD. Ảnh minh họa: AFP.
Vốn hóa các công ty công nghệ lớn nhất thế giới tăng thêm 34.000 tỉ USD. Ảnh minh họa: AFP.
Lên top