Vốn FDI tăng vọt trong các khu công nghiệp, khu kinh tế

Số vốn của doanh nghiệp FDI đầu tư dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế tăng 10,3% so với cùng kỳ. Ảnh: MPI
Số vốn của doanh nghiệp FDI đầu tư dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế tăng 10,3% so với cùng kỳ. Ảnh: MPI
Số vốn của doanh nghiệp FDI đầu tư dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế tăng 10,3% so với cùng kỳ. Ảnh: MPI
Lên top