Vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài tăng 2,3 lần trong 7 tháng đầu năm

7 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài tăng 2,3 lần. Ảnh  minh họa: MPI
7 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài tăng 2,3 lần. Ảnh minh họa: MPI
7 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài tăng 2,3 lần. Ảnh minh họa: MPI
Lên top